پداس
پروژه کنترل تردد نیروگاه برق دماوند
پروژه کنترل تردد نیروگاه برق دماوند
پروژه کنترل تردد نیروگاه برق دماوند
پروژه کنترل تردد نیروگاه برق دماوند
پداس

تامین، نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد نیروگاه برق دماوند

تامین، نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد نیروگاه برق دماوند جهت کنترل تردد کارمندان و مراجعین این سازمان که شامل دو نوع گیت کنترل تردد و کارتخوان‌های کنترل تردد می باشد.

عملیات اجرایی

  • آماده زیرساخت گیت‌های تردد
  • کابل کشی برق و شبکه گیت‌ها
  • نصب و راه اندازی گیت و ریدر‌ها
  • نصب رک تجهیزات شبکه
  • نصب و راه اندازی کامپیوتر و نرم افزار کنترل تردد
keyboard_arrow_up